Xã hội

Tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên được hoàn lại tiền

BHXH TP.HCM vừa có công văn 405/TB-BHXH hướng dẫn về việc thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT cùng chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở.

Theo đó, đối với người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, BHXH TP.HCM hướng dẫn như sau:

Người có thẻ BHYT có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục và có chi phí đồng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (lương cơ sở do Chính phủ quy định hiện nay là 7.260.000 đồng, từ 01/01/2015 đến 01/5/2016 là 6.900.000 đồng) tính từ thời điểm đủ 5 năm liên tục sẽ được thanh toán phần chênh lệch 6 tháng lương cơ sở.

Công văn cũng nêu ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 31/12/2015. Ngày 01/8/2016, Ông A mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông A từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng. Khi đó Ông A sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 20.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 12.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/08/2016.

Ví dụ 2: Ông Nguyễn Văn B tham gia BHYT liên tục đủ 5 năm vào ngày 01/6/2016, Ngày 01/8/2016, Ông B mang hóa đơn chứng từ đến cơ quan BHXH đề nghị thanh toán phần cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh BHYT vượt quá 6 tháng lương cơ sở. Tổng chi phí cùng chi trả của Ông B từ ngày 01/01/2016 đến ngày 01/8/2016 là 20.000.000 đồng, trong đó số tiền cùng chi trả từ ngày 01/01/2016 đến 31/5/2016 là 5.000.000 đồng (số tiền này không được làm cơ sở để thanh toán vì thời điểm để tính 5 năm liên tục là 01/6/2016) và số tiền cùng chi trả từ ngày 01/6/2016 đến ngày 01/8/2016 là 15.000.000 đồng. Khi đó Ông B sẽ được thanh toán lại số tiền cùng chi trả là 15.000.000 đồng - 7.260.000 đồng = 7.740.000 đồng và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm kể từ ngày 01/8/2016.

Thẻ BHYT có dòng chữ "Thời điểm đủ 5 năm liên tục..."

Thủ tục thanh toán phần chênh lệch đồng chi trả quá 6 tháng lương cơ sở được tiếp nhận theo hồ sơ thanh toán trực tiếp:

- Thẻ BHYT có dòng chữ: “Thời điểm đủ 5 năm liên tục ...” hoặc xác nhận tham gia 5 năm liên tục và giấy tờ tùy thân có ảnh (bản sao).

- Hóa đơn viện phí (bản chính).

Thời hạn giải quyết chi trả là từ 16 đến 40 ngày làm việc tùy hồ sơ điều trị tại các bệnh viện.

Nếu nộp hồ sơ tại BHXH quận (huyện) thì thời gian giải quyết các hồ sơ cộng thêm 4 ngày;

Các mẫu đơn đều có trên trang web của BHXH TP.HCM.

Tác giả bài viết: L.THANH

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP