Nghệ An: Thực trạng người dân phá rừng để trồng cây nguyên liệu

Phá rừng để lấy đất trồng cây nguyên liệu đang là câu chuyện rất nóng tại một số huyện ở Nghệ An. Ngoài xử phạt hành chính thì đã có hàng chục vụ việc được khởi tố. Nhưng, câu chuyện phá rừng xem ra chưa có hồi kết khi mà người dân không thể sống bằng rừng được giáo khoán bảo vệ; khi mà vẫn còn tình trạng buông lỏng kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng; khi mà lợi nhuận lớn từ việc trồng cây nguyên liệu đang khiến họ “bất chấp”.


TOP