Gái bán hoa U50 tá hỏa khi nhầm cảnh sát là...

Gái bán hoa này đã hẹn tiếp một khách hàng khác và cũng nhầm lẫn cảnh sát mặc thường phục là "khách hàng" của mình, chủ động mời vào nhà để tiến hành giao dịch.

TOP