Bị can trong vụ án SAGRI qua đời

Ông Nguyễn Thành Mỹ (cựu phó Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - SAGRI) là bị can đang tại ngoại hầu tra, đã qua đời do bị bệnh.


TOP