Vụ việc của ông Lê Hùng Sơn: Xấu hổ lắm lắm!

Nếu điều tra ra đúng là ông Lê Hùng Sơn có hành vi như tố cáo thì vị này vi phạm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 về những điều đảng viên không được làm, cơ quan chức năng của Quảng Ninh cần làm rõ.

TOP