Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Ngành GTVT cần xác định rõ nguồn lực để xây dựng hạ tầng giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu sở GTVT cần tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng các quy hoạch, kế hoạch, đề án phù hợp để tiếp tục phát triển lĩnh vực GTVT; Tiếp tục vận dụng tối đa khai thác nguồn lực, đồng thời xác định thứ tự quan tâm ưu tiên; nghiên cứu các cơ chế để phát huy nguồn lực tại chỗ để phát triển hạ tầng giao thông.

Tập trung mọi nguồn lực cho Đại hội Đảng

Các báo cáo trình ra Đại hội XIII của Đảng của địa phương không giống như báo cáo thành tích hằng năm mà phải phân tích quá trình phát triển, định hướng tương lai.

Huy động các nguồn lực để chăm lo đối tượng chính sách

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, ngày 28-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.


TOP