Một gia đình có 6 người mắc Covid-19

Ca mắc Covid-19 thứ 19 vừa được ghi nhận tại tỉnh Bình Định cũng là thành viên thứ 6 trong một gia đình ở phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn.


TOP