TPBank bị tố xiết nợ kiểu “xã hội đen”: Báo động ngân hàng lạm quyền

Không chỉ chặn xe, thu hồi tài sản một cách chợ búa, ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank) còn o ép doanh nghiệp vận tải vào đường cùng bằng cách hóa giá tài sản đảm bảo, dù doanh nghiệp đã cố gắng hoàn trả tất cả các khoản vay. Điều này trái ngược hoàn toàn với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước và hòa dấu hiệu lạm quyền.


TOP