VietBank miễn nhiệm Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị VietBank đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Lê Huy Dũng đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trung làm quyền CEO. Ông Dũng được bổ nhiệm CEO vào tháng 3.

Kienlongbank có chủ tịch mới

HĐQT ngân hàng đã thống nhất miễn nhiệm ông Lê Hồng Phương theo nguyên vọng cá nhân và bầu bà Trần Thị Thu Hằng giữ chức Chủ tịch HĐQT Kienlongbank nhiệm kỳ 2018-2022.

Bầu bổ sung Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch tỉnh

Ngày 2/10, HĐND tỉnh Yên Bái Khóa XVIII đã tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Chân dung Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, qua trao đổi với Tổng thư ký Quốc hội, có đặt vấn đề về trường hợp của Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh, vì kỳ họp tới đây xin sẽ bổ sung thêm chương trình miễn nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Chu Ngọc Anh.

TOP