Nghệ An: Nhiều khúc mắc thủ tục hành chính ở các dự án đầu tư

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Kết luận Thanh tra trình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án đang triển khai trên địa bàn. Theo đó, Kết luận đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế là hầu như công tác giải quyết thủ tục đầu tư quá chậm, nhiều thủ tục chậm kéo dài.


TOP