Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần trách nhiệm, công khai, dân chủ, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Việc bầu các chức danh đảm bảo đúng quy trình, quy định. Các đại biểu được bầu tham gia Ban Chấp hành khóa mới là những người có đức, có tài, có nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao với quyết tâm lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Nghệ An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.


TOP