Đến nơi rất thích kết hôn đồng tính nữ, hóa ra là vì...

Những năm gần đây, tại bộ lạc Kurya, ngày càng nhiều phụ nữ kết hôn đồng tính. Họ nhận ra, kết hôn đồng tính, họ vừa có bạn tình, vừa có con trai, lại được sở hữu tài sản một cách chính đáng, tất cả đều hợp ý vừa lòng.


TOP