Giang Kim Cúc tung xấp sao kê tốn gần 2,5 triệu tiền giấy in: "Minh bạch trong thiện nguyện không khó, chỉ là Cúc dồn một lúc gần 2 tháng nên hơi chậm trễ"

Mới đây, Giang Kim Cúc đã tung ra xấp sao kê tài khoản từ thiện của mình và chia sẻ về 9 khoản chi mà chị đã đứng ra kêu gọi. Đồng thời, chị Cúc khẳng định "xác nhận minh bạch tài chính trong thiện nguyện không hề khó, chỉ là Cúc dồn 1 lúc gần 2 tháng nên hơi chậm trễ".


TOP