Khách hàng bàng hoàng trước khoản nợ từ “trên trời” giáng xuống đầu có liên quan đến Bảo hiểm Bảo Minh?

Khách hàng bàng hoàng, lo lắng sau khi liên tục nhận hàng loạt cuộc gọi, tin nhắn đòi nợ từ nhân viên tín dụng của FE CREDIT với lý do khách hàng đã tham gia gói bảo hiểm sức khỏe cá nhân trị giá 164,5 triệu đồng của Tổng công ty CP Bảo Minh. Thậm chí, Công ty bảo hiểm Bảo Minh còn gửi sẵn bản chứng nhận đã tham gia bảo hiểm sức khỏe cá nhân có dấu đỏ và chữ ký của người đại diện cơ quan này.

TOP