Đưa tin sai sự thật, DN điêu đứng mà chỉ 1 lời xin lỗi cho xong

Thông tin sai sự thật, DN thiệt hại nhưng báo chỉ lặng lẽ xin lỗi, đính chính. Trách nhiệm người cầm bút đâu chỉ “xin lỗi” hay “đính chính” là xong. DN điêu đứng, thiệt hại hàng chục tỷ… trách nhiệm đó không thể chỉ hạ bài ‘xong rồi thôi’.


TOP