Nghệ An: Học sinh, sinh viên được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay trong ngày đầu trở lại trường

Sau hơn 3 tuần nghỉ học tránh dịch Covid-19, hôm nay (2/3), học sinh, sinh viên của hơn 100 trường THPT, trung tâm GDTX và Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đi học trở lại. Công tác phòng dịch đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên vẫn là ưu tiên hàng đầu của các trường.


TOP