Diễn viên Mai Phương phải dùng máy thở

Hiện tại, các bác sĩ chưa cung cấp tình trạng bệnh tình cụ thể của Mai Phương nhưng theo 1 nguồn tin, nữ diễn viên hiện gặp tình trạng khó thở và phải hỗ trợ bằng máy.


TOP