Cái kết cho cô vợ trẻ yêu tiền hơn yêu chồng

Nhưng thôi, dù sao cũng rất may sự việc cũng sớm bị bóc trần để anh và gia đình hiểu rõ bản chất của người phụ nữ mang danh là vợ, là dâu con trong nhà lại có lối sống buông thả, bản năng, yêu tiền hơn yêu chồng như thế.


TOP