Vào rừng chặt cây bị gỗ đè tử vong

Đang cưa hạ cây trong rừng bằng cưa lốc, anh Đinh Văn Viên bất ngờ bị một khúc gỗ lăn từ trên dốc đè lên người, bất tỉnh và tử vong khi đưa đến bệnh viện.


TOP