Hà Nội nghiêm cấm cán bộ, công chức ‘dính’ vào tín dụng đen

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”…

Bảng lương cán bộ, công chức tăng từ 1/7

Theo nghị định 38/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1.390.000 lên 1.490.000 đồng/tháng.

Thái Hòa - Nghệ An: Cán bộ khai thác tài nguyên trái phép vi phạm pháp luật

Tài nguyên khoáng sản nói riêng và tài nguyên nói chung là tài sản của toàn dân, Nhà nước thống nhất quản lý. Nếu lợi dụng chức quyền, tiếp tay tàn phá tài nguyên vì tư lợi cá nhân hay "lợi ích nhóm" cũng là hành vi tham nhũng, cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương và răn đe.

Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc - Người mở đường cho tư duy đổi mới về nông nghiệp

Đường lối Đổi mới được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tháng 12/1986, đã đánh dấu bước ngoặt cơ bản, có tính quyết định trong sự nghiệp phát triển của Việt Nam. Quá trình Đổi mới ở Việt Nam được khởi xướng bởi những người có tầm nhìn “đi trước thời gian”, và một trong những người tiên phong của hành trình đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc - Kim Ngọc.

TOP