Nghệ An: Tạm dừng dạy học ở huyện vùng cao

Ngày 09/9/2021, Phòng GD&ĐT huyện Quế Phong đã có văn bản về việc tạm dừng giảng dạy tại các trường, huy động lực lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

Bóng hồng công an nơi tuyến đầu chống dịch ở Nghệ An

Không kể ngày nắng, đêm khuya, những nữ cán bộ, chiến sỹ công an cần mẫn làm nhiệm vụ. Dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp gắn liền với những khó khăn, vất vả nhưng họ vẫn kiên cường, mạnh mẽ nơi tuyến đầu.

Giám sát sự nêu gương của cán bộ, đảng viên

Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chức thành viên sẽ giám sát sự nêu gương của cán bộ, đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ.

Thay đổi cách nâng lương trước thời hạn với cán bộ, công chức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 03 sửa đổi, bổ sung một số điều về chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.


TOP