Suốt năm chìm nghỉm, chờ nhà Cường đôla làm 1 cú bốc đầu

Doanh nghiệp nhà ông Nguyễn Quốc Cường (Cường đô-la) tiếp tục chứng kiến cổ phiếu đứng ở vùng đáy 1 năm. Giới đầu tư hồi họp ngóng kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết với kỳ vọng bất ngờ có thể xảy ra như QCG nửa đầu 2017.

TOP