Nhận bán giúp ma túy, “lãi” 15 năm tù

Người đàn ông tên Phòng mang ma túy đến nhờ Thén bán hộ. Chỉ 9 tiếng sau, khi Thén mang ma túy ra sử dụng và bán cho 3 con nghiện thì bị công an bắt giữ.

TOP