Giáo dục

Học sinh tựu trường sớm nhất là 1.8

Theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, năm học 2017 - 2018, lịch tựu trường vẫn cho phép từ ngày 1.8 và khai giảng vào ngày 5.9.

Bộ Giáo dục quy định lịch tựu trường sớm nhất từ ngày 1.8

Bộ Giáo dục - Đào tạo mới ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, áp dụng từ năm học 2017 - 2018 trong toàn quốc.

Theo đó, ngày tựu trường sớm nhất vào ngày 1.8, tổ chức khai giảng vào ngày 5.9, kết thúc học kỳ 1 trước ngày 20.1, học kỳ 2 (hoàn thành kế hoạch giáo dục) trước ngày 25.5 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15.6; hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31.7.

Các kỳ thi như THPT quốc gia, học sinh giỏi quốc gia và khoa học kỹ thuật cấp quốc gia sẽ theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục - Đào tạo. Khung kế hoạch thời gian năm học cũng nêu rõ các nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương. Cụ thể, kế hoạch thời gian năm học của địa phương phải bảo đảm số tuần thực học; phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của địa phương.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè, hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Bộ Giáo dục - Đào tạo nhấn mạnh: Kế hoạch thời gian năm học cần bảo đảm sự đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.

Tác giả bài viết: Tuệ Nguyễn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP