Xã hội

Cách mạng Tháng Tám và bài học bảo vệ chủ quyền biển đảo

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công đã mở ra bước ngoặt mới trong lịch sử dân tộc ta. Đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

71 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng 8 vẫn còn vẹn nguyên giá trị, nhất là trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, khi đất nước ta đang có nhiều thời cơ nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám 1945 là minh chứng sinh động về sự vận dụng sáng tạo quy luật vận động phát triển của khởi nghĩa và cách mạng, khôn khéo trong nghệ thuật chỉ đạo chớp thời cơ giành thắng lợi.

images1311162 maihuong2
Phát huy sức mạnh của nhân dân, là bài học lớn nhất

Việc vận dụng, kế thừa những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám đã giúp đất nước ta giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước và trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Theo ông Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu, Trường Chính trị Tỉnh: Có thể nói bài học lớn nhất mà chúng ta có thể tiếp tục quán triệt và phát huy là phát huy sức mạnh nhân dân và xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Nếu không có sức mạnh nhân dân, chúng ta không thể có cuộc cách mạng lớn. Bài học thứ hai là bài học về nắm bắt thời cơ, vận hội để chuyển hóa thành thành quả của cách mạng.

Hiện nay, vấn đề hội nhập, toàn cầu hóa nổi lên như một xu thế vận động tất yếu của thế giới hiện đại; tình hình thế giới, khu vực và biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp.Việc vận dụng những bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã và đang được Đảng và Nhà nước ta thực hiện một cách linh hoạt nhằm nắm bắt những thời cơ, vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn hội nhập quốc tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Ông Ngô Bá Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu, Trường Chính trị Tỉnh chia sẻ thêm: Bài học từ Cách mạng Tháng Tám cho chúng ta thấy, dù trong hoàn cảnh nào, có khó khăn đến mấy, sức mạnh của chúng ta căn bản là sức mạnh đoàn kết của nhân dân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đối với đất nước ta, khi mà những thách thức về chủ quyền, về toàn vẹn lãnh thổ, chúng ta cần phải phát huy sức mạnh của nhân dân.

Tại Điều 1, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 thể hiện: “Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng xác định: “Phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…”.Như vậy, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân; là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước ta phát triển bền vững.

images1311163 maihuong3
Toàn cảnh Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Anh Trần Trung Kiên – Bí thư Thành đoàn Vinh cho biết: Áp dụng những bài học kinh nghiệm trong CMT8, tuổi trẻ TP Đỏ anh hùng sẽ nỗ lực như học tập, nâng cao trình độ để đưa thực hiện tốt đề án 52 của TTCP về phát triển TP Vinh; có trách nhiệm với các vấn đề lớn của đất nước, đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Theo ông Hoàng Văn Phi – Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên: Hưng Nguyên là địa phương thứ 2 sau huyện Quỳnh Lưu dành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng tháng 8. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Nhất là trong thời gian vừa qua để bảo vệ chủ quyền, vai trò lãnh đạo của Đảng có ý nghĩa quan trọng là chỉ đạo, tuyên truyền, phân tích, giải thích, vừa bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

71 năm đã trôi qua nhưng những bài học lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mãi là hành trang, nguồn cổ vũ lớn lao để Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Tác giả bài viết: Mai Hương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP