Trong nước

Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Sáng 8/10, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp phiên bế mạc sau khi hoàn thành chương trình làm việc.

Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sáng 8/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bế mạc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng bế mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị lần này, Trung ương bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch năm 2024; Kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2024 - 2026 và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới.

Nội dung tổng kết việc thực hiện các nghị quyết của Trung ương về vấn đề chính sách xã hội; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng đội ngũ trí thức; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới... cũng được Trung ương bàn thảo.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần thứ 8, Trung ương khóa XIII bàn về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khác, như bầu bổ sung ông Lê Hoài Trung, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương vào Ban Bí thư khóa XIII và bầu bổ sung 3 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương, chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo Tổng Bí thư, điều này góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp tiếp tục đổi mới đồng bộ và toàn diện, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển nhanh và bền vững vì Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.

Tổng Bí thư đề nghị mỗi Ủy viên Trung ương, trên từng cương vị công tác của mình, hãy nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và đất nước, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến hành chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tác giả: ANH VĂN(Ảnh: Phạm Cường)

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP