Trong tỉnh

Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hôm nay (22/8), Thường trực Tỉnh ủy ban hành Công điện số 03-CĐ/TU về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công điện nêu rõ: Thời gian qua, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, sự ủng hộ, vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, công tác phòng, chống COVID-19 đã đạt kết quả tốt, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đa số ca nhiễm mới, số bệnh nhân nặng có xu hướng gia tăng, đã ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể phụ BA.5 của biến chủng Omicron trên địa bàn tỉnh. Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng tiêm vắc xin phòng COVID-19 chậm, tiêm không đúng tiến độ và chưa đạt tỷ lệ tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ.

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu ngành Y tế tổ chức thường trực 24/24 tại các điểm tiêm cố định (ảnh minh họa)

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nội dung.

Đó là rà soát, bổ sung kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; tạo sự thống nhất về nhận thức, khắc phục tư tưởng chủ quan, nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tiếp tục khẳng định và quán triệt các quan điểm chỉ đạo, gồm: Kiên quyết, kiên trì, kiên định kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả để góp phần thúc đẩy phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế, xã hội; đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tiêm chủng là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân; tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch.

Căn cứ vào thực tế tình hình dịch để thường xuyên điều chỉnh các phương án phòng chống dịch bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, gắn với phương châm “4 tại chỗ” và nhiệm vụ ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trong tình hình mới theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, đẩy mạnh tiêm vắc xin, coi vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Ngành Y tế bảo đảm phân bổ đầy đủ, kịp thời vắc xin; tổ chức thường trực 24/24 tại các điểm tiêm cố định, bố trí linh hoạt các điểm tiêm lưu động trên địa bàn. Tăng cường đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy việc tổ chức tiêm vắc xin tại các địa phương.

Các cơ quan báo chí, truyền thôn ưu tiên bố trí thời lượng tin, bài tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, nhất là về lợi ích của tiêm vắc xin phòng COVID-19; các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại cộng đồng đến các nhóm đối tượng để người dân hiểu, tự giác tiêm chủng và tham gia phòng, chống dịch.

Bí thư cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về kết quả tiêm vắc xin và phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn, đơn vị phụ trách.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP