Trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Sáng 24/3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Kế hoạch, đề cương giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 -2022.

Đ/c Phạm Thành Chung – Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh báo cáo kế hoạch giám sát công tác cải cách hành chính

Việc Giám sát “Công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2022” nhằm đánh giá rõ những kết quả đạt được; các tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành liên quan trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2022. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính trong các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Thời gian thực hiện giám sát từ ngày 18/4/2023 đến ngày 09/5/2023.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ thực hiện giám sát trực tiếp tại các đơn vị: UBND tỉnh; các Sở: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Ban Dân tộc tỉnh; UBND các đơn vị: Thành phố Vinh, Thị xã Thái Hoà, huyện Quỳ Châu.

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng sẽ thực hiện giám sát qua báo cáo đối với các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện: Anh Sơn, Đô Lương, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò.

Về nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị Đoàn siám sát cần làm việc với VCCI, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và du lịch tỉnh để có thêm thông tin. Đoàn giám sát về Cải cách hành chính và Đoàn giám sát môi trường sẽ tổ chức làm việc với UBND tỉnh với sự tham gia của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất nội dung giải trình tại phiên họp giải trình của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2023. Giám sát tình hình thực hiện công tác giao đất giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; kết quả thực hiện kết luận các phiên giải trình trước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho biết, hiện UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành rà soát lại các nội dung cần xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh rà soát lại danh mục dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh

Cũng trong sáng nay, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá kết quả hoạt động tháng 3, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 4 năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận

Thống nhất với nội dung kế hoạch hoạt động trong tháng 4, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh để chuẩn bị chu đáo Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp từ đầu nhiệm kỳ đến nay giữa Kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đồng thời, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các Nghị quyết nằm trong danh mục dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành trong năm 2023 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Đối với các căn cứ pháp lý để xây dựng các dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh phải sát với thực tiễn và đảm bảo đúng quy định.

Về danh mục dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh ban hành năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu phải thực hiện trong tháng 5/2023 và đề nghị UBND tỉnh phải chốt danh mục các dự thảo Nghị quyết ban hành trong năm 2023.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP