Trong nước

Thủ tướng kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký các quyết định kỷ luật Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, cựu bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền.

Trụ sở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh: HÀ QUÂN

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Dung bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.

Cùng với đó, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, cựu bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Bà Chuyền bị kỷ luật do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Bộ Chính trị đã thi hành kỷ luật đảng.

Các quyết định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 14-5.

Trước đó, ngày 19-4, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội các nhiệm kỳ 2011 - 2016, 2016 - 2021.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy đối với vi phạm của Ban cán sự đảng bộ và các cá nhân có liên quan, Ban cán sự đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức mua, chuyển giao bác bộ chương trình, đào tạo giáo viên dạy nghề.

Trong tham mưu ban hành, sửa đổi, tổ chức thực hiện đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đào tạo thí điểm các nghề trọng điểm (đề án 371), đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (đề án 761).

Làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) tham gia vào các gói thầu có giá trị lớn để thu lợi bất chính.

Vi phạm của Ban cán sự đảng bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016 mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm.

Đây là nguyên nhân dẫn đến các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiều gói thầu đặt hàng từ năm 2011 đến năm 2021, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ.

Ban cán sự đảng bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy chế làm việc.

Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, không phát hiện được việc bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ tiếp tục có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu sửa đổi, bổ sung, tổ chức thực hiện đề án 371, đề án 761.

Trong tổ chức thực hiện các gói thầu do AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện.

Vi phạm của Ban cán sự đảng bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 mang tính hệ thống, diễn ra trong thời gian dài, gây nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn về thời gian, nguồn nhân lực và ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ.

Các vi phạm của bộ trưởng, nguyên bộ trưởng

Bộ Chính trị kết luận, ông Đào Ngọc Dung đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ.

Bà Phạm Thị Hải Chuyền đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc.

Buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, để bộ và một số tập thể, cá nhân thuộc bộ có nhiều vi phạm, khuyết điểm.

Làm trái quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện đặt hàng, tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia các gói thầu, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và bộ.

Bộ Chính trị quyết định khiển trách ông Đào Ngọc Dung và cảnh cáo bà Phạm Thị Hải Chuyền.

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP