Cửa khẩu ngày một ùn ứ, nông sản bắt đầu hỏng

Do thời gian chờ đợi lâu, nhiều mặt hàng nông sản bắt đầu hỏng. Trong khi đó lượng containar dồn lên lại có xu hướng tăng trở lại. Theo tính toán, cần 44 ngày để giải quyết hơn 4.400 xe đang "ách".

TOP