Trung tâm dạy nghề 32 tỉ đồng thành nơi nuôi gà

Tròn 10 năm đưa vào sử dụng, trung tâm dạy nghề 32 tỉ đồng thành nơi nuôi gà, xuống cấp. UBND huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi phải chuyển giao cho đơn vị khác sử dụng để tránh lãng phí.

TOP