Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 10.100 tỷ đồng

Tại phiên họp chuyên đề tháng 6 năm 2022 diễn ra sáng nay (16/6), Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn Hải cho biết, thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 dự kiến vượt tiến độ dự toán HĐND tỉnh giao; đảm bảo được nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán của HĐND tỉnh giao từ đầu năm và các nhiệm vụ chi khác phát sinh.

TOP