Kiểm định đầu vào công chức từ năm 2024

Việc kiểm định đầu vào công chức sẽ được thực hiện định kỳ 2 lần/năm, thống nhất trên cả nước, tạo nguồn cho các địa phương tuyển dụng người theo nhu cầu

TOP