Phiên họp thứ 4 Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Sáng 9-7, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đã chủ trì phiên họp thứ 4 của tiểu ban.

Công bố 499 người trúng cử ĐBQH khóa XV

Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố tại cuộc họp báo chiều 10/6, có 499 đại biểu Quốc hội được công bố trúng cử. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam không được công nhận tư cách. Trong 499 người trúng cử, đại biểu do các cơ quan, tổ chức ở trung ương giới thiệu có 194 người.

Công dân có quyền tự ứng cử ĐBQH nếu đủ tiêu chuẩn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, với mỗi kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, ngoài đại biểu được cơ quan, đoàn thể giới thiệu ứng cử thì công dân có quyền tự ứng cử nếu đáp ứng đủ điều kiện.

TOP