Công ty Dược Quảng Bình: Nhận "hoa hồng" của Việt Á từ 20% - 25%

Liên quan đến việc "thổi giá" kit xét nghiệm tại Công ty CP Công nghệ Việt Á, ông Phạm Văn Ngọc, Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Quảng Bình thừa nhận, có nhận "chiết khấu" từ 20% - 25% trên mỗi đơn hàng, nhưng không phải bằng tiền mặt mà bằng sản phẩm kit xét nghiệm COVID-19.

TOP