Kinh tế

Chủ động phối hợp công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Tại Công văn số 2593/UBND-KT ngày 3/4, UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 3348/BTC-TCT ngày 29/3/2024 về việc chỉ đạo công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An, Cục Quản lý thị trường tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp chặt chẽ với Cục Thuế tỉnh để thực hiện công tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo đó, tại Công văn số 3348/BTC-TCT, Bộ Tài chính đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và các Sở, ngành liên quan trên địa bàn phối hợp với cơ quan thuế để triển khai các giải pháp nhằm chống thất thu ngân sách nhà nước Trong đó, tập trung vào khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trọng tâm là lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng bán lẻ ít lấy hoá đơn (ăn uống, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh vàng bạc...). Triển khai chuyên đề rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua theo quy định.

Cùng với đó, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp và các ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc triển khai hóa đơn điện tử nói chung, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền gắn với chương trình hóa đơn may mắn do ngành Thuế triển khai trên toàn quốc.

Phối hợp với cơ quan thuế trong việc rà soát cơ sở kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với lĩnh vực ăn uống, nhà hàng đã triển khai từ năm 2023 thì năm 2024 cần thực hiện mở rộng việc rà soát và triển khai đối với một số lĩnh vực đặc thù khác là xăng dầu, phí đường bộ, dịch vụ sân golf, cáp treo... để đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi trong việc xuất hóa đơn điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với quyền được nhận hóa đơn khi tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương phối hợp với cơ quan thuế thực hiện tuyên truyền đối với người bán hàng và người mua hàng về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong việc đáp ứng yêu cầu phải xuất hóa đơn thường xuyên, liên tục, 24/7, tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng hóa lấy hóa đơn điện tử một cách thuận lợi để tham gia chương trình hóa đơn may mắn của ngành Thuế.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP