'Siêu ủy ban' 5 triệu tỷ, lương sếp không giới hạn?

Việt Nam có nhiều thứ làm hao mòn tài sản công, làm nghèo quốc gia hơn là tăng thịnh vượng. Nhưng, chúng ta không tìm thấy ai chịu trách nhiệm. Việc thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước sẽ khiến các bộ mất rất nhiều quyền. Bộ nào có nhiều DN càng to thì mất càng lớn, nên các bộ phân vân, chẳng ai muốn làm.

TOP