Ecopark tiếp tục 'chơi lớn' ở Nghệ An

Sau khi M&A Vilaoco cùng 2 dự án quy mô lên tới 200ha, Ecopark tiếp tục đăng ký đầu tư dự án Khu đô thị ven sông Vinh có vốn 1.439 tỷ đồng.

TOP