Các địa phương linh hoạt trong dạy học và bù đắp kiến thức cho học sinh

Nhiều địa phương vẫn phải dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình. Để thích ứng với dạy và học trong điều kiện dịch bệnh diễn biến khó lường, Bộ GD-ĐT đã đưa ra nhiều giải pháp, trong đó các địa phương sẽ linh hoạt, theo tình hình thực tế để đảm bảo bổ trợ đủ kiến thức cho học sinh

Liệu các địa phương có tự tay cưa ghế của mình?

Bộ Nội vụ đề xuất tổ chức thống nhất trên phạm vi cả nước là giữ nguyên Sở Tư pháp, Sở TNMT, Sở LĐTBXH, Sở Y tế. 17 sở ngành còn lại giao cho địa phương quyết định, trong đó có thể hợp nhất, sáp nhập, sắp xếp lại theo từng tình hình. Nghe rất hay, nhưng xin đặt ra hai câu hỏi.

Nghi Lộc: 100% lạc xuân được phủ ni lông

Vụ xuân này, huyện Nghi Lộc sản xuất 2.900ha lạc. Để phấn đấu năng suất lạc vụ xuân đạt 26 tạ/ha, sản lượng đạt 7.540 tấn, ngay từ đầu vụ UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường đẩy nhanh chương trình phục tráng giống lạc L14 phủ ni lông 100% diện tích và làm tốt khâu thời vụ.

TOP