Đẩy mạnh liên kết, xây dựng khu vực Bắc Trung bộ thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo

Tại Hội nghị đánh giá 01 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác phát triển giữa 03 tỉnh Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã đề ra các giải pháp đẩy mạnh liên kết phát triển, xây dựng khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh trở thành trung tâm lớn về công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo của vùng và cả nước.

Ông Đỗ Minh Tuấn giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tiến hành các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

TOP