Trong tỉnh

Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Sáng 14/11, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng, tạo cơ hội cho phụ nữ, trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới” tại huyện Thanh Chương.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; Đoàn Hồng Vũ – Giám đốc Sở LĐTB&XH; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND và Trưởng phòng LĐTB&XH 08 huyện, thành phố, thị xã: Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Tân Kỳ, Đô Lương, Anh Sơn, TX Cửa Lò, TP Vinh.

Các đại biểu tham dự lễ phát động

Với những nỗ lực trong tổ chức thực hiện Luật bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh trong 16 năm qua và 3 năm thực hiện chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay: Tỷ lệ phụ nữ trên địa tỉnh chiếm hơn 50% lực lượng lao động, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30,8%; tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh đạt 27,5%, cấp huyện đạt 29,2%, cấp xã đạt 28,1%; có 31% tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp cho hàng triệu gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Có hàng trăm mô hình gia đình phát triển kinh tế, gia đình hiếu học, hàng trăm Câu lạc bộ gia đình không có bạo lực được hình thành và duy trì.

Tỉnh đã và đang ưu tiên các nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiều giải pháp nhằm thu hẹp dần khoảng cách về giới trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; cải thiện mạnh mẽ sự tiếp cận của phụ nữ và trẻ em với các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm, nhất là phụ nữ ở các vùng khó khăn. Từ đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò, quyền năng của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững gia đình, cộng đồng và xã hội, giảm dần bất bình đẳng giữa nam và nữ… Những kết quả đạt được như trên là nhờ sự đoàn kết, nỗ lực phối hợp, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị các cấp và toàn thể nhân dân, trong đó có vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và hưởng ứng thực hiện công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn, thách thức. Đó là, vẫn còn một số vụ bạo lực, xâm hại, tảo hôn, buôn bán phụ nữ và trẻ em, có những vụ việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của nạn nhân, gây bất bình trong dư luận. Vẫn còn tình trạng tảo hôn, chung sống không kết hôn... đã để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với gia đình và xã hội, mà trong đó tổn thương nhất vẫn là phụ nữ và trẻ em gái.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Bùi Văn Hưng phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Để các mục tiêu bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tốt hơn, góp phần giảm thiểu, chấm dứt bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội đối với phụ nữ, Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Bùi Văn Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Chiến lược, Chương trình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bình đẳng giới, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 – 2025... và các văn bản liên quan của cấp có thẩm quyền. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nhất là các ngành: Nội vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Giáo dục - Đào tạo, Văn hóa - Thể thao, Tư pháp, Công an, Thống kê... chủ động chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhất công tác bình đẳng giới.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục nâng cao vai trò của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các cấp, các ngành trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Bình đẳng giới các cấp, các ngành đã đề ra trong giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND các huyện, thành thị cần quan tâm xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức, triển khai thực hiện các Kế hoạch, chương trình, đề án về bình đẳng giới có hiệu quả tại địa phương. Đồng thời, tập trung nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm cho các cấp ủy Đảng, Chính quyền, tổ chức, đơn vị, gia đình và toàn thể xã hội trong cộng đồng về đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Các em học sinh tham dự lễ phát động

Các cấp, các ngành tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về bình đẳng giới; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới được giao trong công tác hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, hàng năm theo từng lĩnh vực ngành địa phương; phối hợp liên ngành trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ về bình đẳng giới gắn với thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Chiến đại diện cho cán bộ, nhân dân huyện Thanh Chương phát biểu hưởng ứng Tháng hành động

Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Chiến cho biết, thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” diễn ra từ ngày 15/11 đến ngày 15/12, huyện sẽ tập trung triển khai có hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nhằm thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội. Thông qua đó cung cấp thông tin, ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho các tổ chức, cá nhân, góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nb nữ và trẻ em gái. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng hành động năm 2023 nhằm nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân...

Các huyện, thành, thị ký cam kết hưởng ứng thực hiện tốt Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Với thông điệp “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, các đơn vị đã ký cam kết hưởng ứng thực hiện để Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được lan tỏa rộng rãi và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội. Qua đó, góp phần quyết định hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP