Trong nước

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh

HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu đồng chí Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 24/6, tại Hội trường Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X tổ chức kỳ họp thứ 21 (chuyên đề) triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền trong đó có công tác nhân sự.

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Hiểu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Khởi - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kỳ họp thứ 21 đã xem xét 26 tờ trình của UBND tỉnh.

Theo đó, các đại biểu đã cho ý kiến tờ trình phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (đợt cuối) từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 (đợt 2) từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và vốn sự nghiệp chưa giải ngân hết trong năm 2023 (bao gồm năm 2022 chuyển sang năm 2023) được chuyển sang năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu HĐND tỉnh cũng thảo luận quy định tiêu chí thành lập và tiêu chí số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức chi và mức hỗ trợ, bồi dưỡng cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đây là cơ sở pháp lý góp phần giải quyết kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự từ xa, từ sớm và từ cơ sở trong tình hình mới.

Các đại biểu đã thảo luận về sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư 17 dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đây là những dự án đã được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, nhưng trong quá trình thực hiện cần điều chỉnh về phạm vi, quy mô, tổng vốn đầu tư, thời gian thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X đã thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

Đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đối với đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Khởi do được phân công nhiệm vụ mới.

Đồng thời, bầu đồng chí Nguyễn Văn Khởi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỷ lệ tán thành đạt 100%.

Ông Nguyễn Văn Khởi, sinh năm 1968, trình độ: Cử nhân Chính trị, chuyên môn: Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%. Trước khi được bầu giữ chức vụ mới, ông Nguyễn Văn Khởi là Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Kỳ họp đã thông qua 26 nghị quyết, với sự thống nhất cao. Đây là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chủ động trong điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh. Đồng thời, tiếp tục lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP