Video

Đập sào xuống mặt nước đuổi cá vào lưới

Người dân Quảng Ngãi dùng sào đập xuống mặt sông để làm cá hoảng sợ chạy mắc vào lưới, mỗi ngày bắt cá kiếm khoảng 100 nghìn đồng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP