Xã hội

Thanh Chương: Quán triệt Luật Thú y năm 2015

Sáng ngày 15/12 UBND huyện Thanh Chương đã phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt Luật Thú y năm 2015 cho gần 150 học viên là các đồng chí chủ tịch UBND, trưởng ban nông nghiệp và thú ý cấp cơ sở.

Toàn cảnh hội nghị
Cán bộ Chi cục Thú ý tỉnh đang quán triệt các nội dung của Luật

Tại đây, các học viên đã được nghe và tiếp thu những mội dng quan trọng của Luật Thú ý năm 2015. Theo đó, Luật này có 7 chương và 116 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y. Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động thú y tại Việt Nam.

Tác giả bài viết: Hữu Thịnh -Đài Thanh Chương

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP