Ủy ban chứng khoán làm 'nguội' trước chỉ đạo nóng của Bộ Tài chính?

Hai năm nay, Bộ Tài chính liên tục ra văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và các đơn vị liên quan. Thế nhưng, những việc xảy ra gần đây liên quan Thị trường Chứng khoán, TPDN, liệu những chỉ đạo “nóng” có đang bị làm “nguội”?

TOP