Trộm đột nhập UBND huyện Kon Rẫy

Trộm đã đột nhập 4 phòng làm việc tại trụ sở HĐND và UBND huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) lấy đi nhiều tài sản có giá trị.

TOP