Toyota Crown có thêm bản minivan

Phiên bản minvan của Toyota Crown vừa ra mắt tại Triển lãm ô tô Thượng Hải được xem như anh em song sinh của Toyota Alphard.

TOP