5 Smart TV giảm giá tiền triệu

Một số TV Android 4K của TCL, Skyworth, Sony giảm từ 3 đến 6 triệu đồng so với giữa năm 2020, có model hạ nửa giá ban đầu.

TOP