Quốc hội xem xét việc tăng giờ làm việc, tăng tuổi nghỉ hưu

Sáng 29/5, Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH Đào Ngọc Dung đọc tờ trình xin ý kiến QH về dự án Bộ luật Lao động. Một số nội dung liên quan đến giờ làm thêm tối đa, tăng tuổi nghỉ hưu, nghỉ lễ Tết... được đưa ra xin ý kiến Quốc hội.

Xoá bỏ lương cơ sở, xây dựng 5 bảng lương mới với công chức

Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương được Trung ương Đảng thông qua không duy trì lương cơ sở mà quy định mức lương bằng số tiền tuyệt đối theo vị trí việc làm, xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ và 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang…


TOP