Học dở lớp 9 nhưng vẫn làm Phó chủ tịch HĐND xã?

Dư luận người dân xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) xôn xao về bà Nguyễn Thị Luân (sinh 1978) không học hết lớp 9 nhưng vẫn tốt nghiệp bổ túc văn hóa cấp 3 năm 31 tuổi. Từ tấm bằng này, bà Luân tiến thân lên chức Chủ tịch Hội phụ nữ xã (2019). Mới đây, bà Luân lại được bầu làm Phó chủ tịch HĐND xã này.


TOP