Vinamilk và Dược Hậu Giang hợp tác chiến lược để nghiên cứu phát triển sản phẩm

Ngày 22/3, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang – DHG Pharma đã tiến hành ký kết Hợp tác chiến lược về nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, tạo ra các giá trị sống mới cho cộng đồng, hướng đến một cuộc sống khoẻ đẹp hơn.


TOP